„Pro plynulé sledování trasy klikni na mapě níže na ikonu Mapy.cz.“

1 Les butory

V lese Butory, mezi Velkou Polomí a Novou Plesnou, nedaleko Dobroslavic, je pomník k uctění památky pilota i střelce z našeho příběhu. Na místě je kromě pomníku ještě jedna cedulka vyzývající každého, aby uctil jejich památku a ocenil krásu okolí.

Na této cedulce je skrytý i jiný vzkaz a ty jej musíš vyluštit. Zjistíš to pomocí číselné nápovědy. Dvouciferné číslo rozklíčuješ tak, že jeho první číslice = slovo, druhá číslice = písmeno ve slově.

Druhý řádek prvního odstavce:
11 12 28 32
53 35 36 37
23 24 25 59
Druhý řádek druhého odstavce:
22. 11 12 13 43 35 52

„Budu ti velmi vděčný, když mne provedeš na místo odpuštění, a já dojdu klidu. Jsi-li odhodlaný, vyjdi z lesa ven vstříc dobrodružství.“

2 Plesná

Ocitli jste se na začátku městské části Plesná. Na ceduli je vyobrazen znak, jehož součástí je několik symbolů. Jedním z nich je stříbrná růže s třemi krojidly. Při troše představivosti připomíná vrtuli letadla.

Ale zpátky k růži – kolik okvětních plátků má vyobrazená růže?

„Jsme na začátku dlouhé Plesné, dobrodružství je přímo před námi.“

3 Pomník RA

Zvuk letadla může snadno vyplašit domácí mazlíčky nebo hospodářská zvířata. U některých to může vzbudit dojem, že by také chtěli létat, zvlášť pokud mají křídla.

Autobusová zastávka „Pomník RA“ je toho důkazem. Zjistíš jaká zvířata a v jakém počtu tu našla nový domov?

„Tyhle pozorovatelky budou sledovat tvoje další kroky. Jen tak dál!“

4 Pomník padlých hrdinů

Dalším zastavením je pomník věnovaný hrdinům padlým na konci války, vojákům Rudé armády. I ti se zasloužili o záchranu Ostravy.

Tvým úkolem je sečíst počet padlých společně s letopočtem uvedeným na plotě u pomníku. Dozvíš se budoucí letopočet okamžiku, do kterého by moje duše bloudila po lese bez tvojí pomoci.

„Tak teď už víš, jak dlouho bych ještě bloudil na tomto světě bez tvého odhodlání. Jen nepolevuj prosím!“

5 Pod zrcadlem

Zastav se u křížení dvou ulic pod zrcadlem. Pozorně se podívej na jejich názvy. Název první ulice má v sobě dvě stejná písmena.

Zjisti číselnou pozici prvního z těchto dvou stejných písmen a odečti ji od data ve druhém názvu ulice. Jaké datum ti následně vyšlo?

„Nezlob se, že se pořád vracím k tomu osudnému dni, ale to víš, byl to přece jen poslední den mého skutečného života. Cítím, že potřebuji duchovní útěchu, hledej ji za mě u kostela.“

6 Kostel svatého Jakuba Staršího

„Barokní kostel svatého Jakuba Staršího je jistě tím správným místem pro hledání útěchy. Tyčí se na kopečku a tvoří krásnou dominantu Plesné. Před vstupem do kostela je jeden kříž chválící Ježíše Krista. V tomto kříži bude hledat útěchu i náš střelec. Jestlipak ji tam najde?

Vylušti zašifrovaný vzkaz a hned se to dozvíš. Tentokrát použijeme trojciferný klíč – první číslice = řádek, druhá = slovo, třetí = písmeno (Ch v tomto případě počítej jako c a h).

133 212 111 112 221 112 111 212 215
121 117 223 213 133 214 114 112
227 115 425 114 112

„Tak to jsem opravdu nečekal, na místo útěchy jsem dostal pokárání. Však mě taky tenhle můj hřích trápí. Musíš mě dovést až na místo, kde k tomu došlo, jinak klidu nedojdu.“

7 Park u mateřské školky

Dalším zastavením je malý parčík pod Mateřskou školkou. Je tu několik kamenných a dřevěných soch. Až se budeš rozhlížet kolem sebe, nepřehlédni kulaté plakety zasazené do chodníku.

Vyhledej tu plaketu, jejíž součástí je směrová družice. Na ní vyhledej směr jihovýchod, to je směr tvé další cesty! Zapiš správně letopočet události v tomto směru. Pro místní děti byla velmi důležitá!

„Nezapomeň, že cíl tvé cesty je jihovýchodně od plakety, ale je to bráno vzdušnou čarou. To víš, my letci… Ty se musíš stále držet mapy. K cíli půjdeš ulicí, která osvobodí mou duši, protože má svobodu už ve svém názvu. Směr jihovýchod dobrodruhu!“

8 Panenka Marie

Dům číslo 101 má krásné průčelí plné oken. V jednom obloukovém okně stojí panenka Marie, která dohlíží na tvé kroky. Tebe ale zajímají obdélníková okna.

Spočítej všechna, skutečná i ta falešná.

„Ano, přesně tolik kilometrů musí urazit moje duše od začátku naší cesty až do konce. Už jsi v poslední třetině cesty. Vydrž a šlapej dál.“

9 Kamenictví cihlář

Ulice Karla Svobody je velmi dlouhá, ale cíl tvé cesty už se blíží. Před šedými vraty, přímo proti tobě, najdeš ceduli s názvem „Kamenictví Cihlář“.

Opět z ní musíš vyluštit důležitý vzkaz. Znovu použiješ trojciferný klíč. První číslice = řádek, druhá = slovo, třetí = písmeno. V jednom případě je třetí číslice nahrazená číslem 10.

11 216 225 114 321
118 413 125 212 312 313 1110
313 412
426 423 421 112 323

„Opravdu cítím, jak se mé duši ulevuje. Mám pocit, jako by ten vzkaz napsal samotný cihlář Karel Kameník. Jako bych jeho jméno četl mezi řádky. Vytrvej ještě chvíli, naše cesta je téměř u konce.“

10

Géčko, to je konec tvé cesty. Teď musíš jen projít na správné místo, kde tě ocení za tvoji pomoc. Ze zadní strany centra je personální vstup. Tam je Ostraha centra, vždy ve střehu, připravena ohodnotit tvůj statečný čin! Po kontrole splněných úkolů budeš odměněn!


Nákupní centrum Géčko

Spojovací 396
725 27  Ostrava – Plesná
E: ncgeckoostrava@reflecta.cz