„Pro plynulé sledování trasy klikni na mapě níže na ikonu Mapy.cz.“

1 Tramvajová zastávka Poruba koupaliště

Na zastávce najdeš dva zrcadlově vyvedené nápisy. Propoj písmena ležící naproti sobě pomyslnými čarami, v jednom případě se propojí stejné písmenko. To je první písmeno příjmení našeho pytláka. Druhé písmenko získáš tak, že sečteš všechna stejná písmena na obou zrcadlových nápisech i na názvu tramvajové zastávky. To, které je tu nejčastěji, je druhé písmeno. Třetím písmenem příjmení je písmeno, které je druhé nejčastější opět ze všech nápisů. Další písmenko vyluštíš jen z názvu zastávky. Z písmen, které se v názvu vyskytují 2x je poslední v abecedě. No a poslední písmenko vyluštíš opět ze všech nápisů dohromady vyskytuje se tu celkem 3x.

„Právě nedaleko těchto míst, na konci původní vesničky Poruba, žil v chatrči se svou rodinou náš pytlák. Tudy už kdysi vedla polní cesta, po které vyrazil směrem do Hlibočského lesa. To jsem tehdy nevěděl.“

2 Přemostění Porubky

Tvé kroky teď pokračují směrem k říčce Porubce. Až se dostaneš k mostu přes říčku, najdeš tu značku se třemi cedulkami. Na nich je řada čísel. Sečti jednotlivé číslice, které se v číslech opakují 2x. Vyjde ti počet dětí, které se narodily pytlákové ženě. Zbylá číslice je počet dětí, které jim zemřely. To bylo v této době celkem běžné. Kolik dětí tedy musel pytlák uživit?

„Kdybych býval věděl, že se musel starat o tolik drobotiny, určitě bych si své počínání rozmyslel.“

3 Chajda v zahrádkářské osadě

U značky „Cyklisto sesedni z kola“ odbočíš na cestičku, která nejprve vede kolem zahrádkářské osady. Když se budeš pozorně dívat, na jedné z chatek u cesty jsou nabité staré předměty. Najdeš tam i předmět, kterým mu na začátek lesa svítila jeho žena. Byla to jedna z nejcennějších věcí z jejich chatrče.

„Odtud se pytlákova žena vrátila domů ke svým hladovým, spícím dětem.“

4 Přemostění přítoku

Ocitl ses na přemostění přítoku říčky Porubky , kde je na obou jeho stranách zábradlí. Spočítej sloupky zábradlí zapuštěné do betonu. Když je sečteš, vyjde ti počet dní, kdy se tato chudá rodina musela dělit o jeden jediný pecen chleba.

„Pravda je, že pecny se pekly velké a kulaté. My v myslivně jsme si s ženou vystačili celý týden jen s polovinou takového pecnu. Ale když si pomyslím, jak dlouho a pro kolik krků musel vystačit rodině nebohého pytláka, je mi smutno.“

5 Člověk a dřevo

Chudí lidé do lesa nechodili jen pytlačit, ale také sbírat větvičky a šišky, nebo kácet soušky na zátop. Dnes už nepotkáte člověka s nůší na zádech s šiškami na zátop. Lidé si dříví častěji kupují už nasekané na polínka. Přečti si ceduli „Člověk a dřevo“ a zjisti, jak se říká materiálu získanému k topení z větví stromů.

„Ten osudný večer za mnou přišel do myslivny náš lesník, který se staral o stromy. Přišel mi spílat na chásku, která se nespokojí s kácením soušek, ale vyřezává zdravé stromy. Však se po cestě k dalšímu stanovišti dozvíš, o jaké dva šlo.“

6 Ochrana lesa

Myslivec i lesník se vydali honit škodnou. Škodit v lese nemusí jen lidé. Někteří škůdci jsou doslova titěrní. Na tomto místě se dozvíš o ochraně lesa a také najdeš odpověď na další rébus. Zjisti, jaký hmyzí škůdce nejvíce škodí sazenicím stromů. V jeho prvním jméně je obsažen název hudebního nástroje, který se používal při honitbě neboli lovu.

„Tak tady přesně začalo mé pozdější trápení. Přestože jsme měli políčeno na zloděje stromů, narazili jsme na pytláka, který tu líčil oka na zajíce. Přestal jsem se starat o lesníka a vyrazil jsem i se svou smečkou za ním.“

7 Cedule s košem

Na tomto místě je hned několik odpovědí. Na jedné straně cesty před hvězdárnou jsou stojany na kola. Když je spočítáš, poznáš jak velkou smečku psů měl myslivec. Vyděšený pytlák volal: „Smiluj se myslivče, mám doma hladové děti.“. Myslivec se ale nesmiloval a křičel na své psy povel.

Zjisti slovo z trojciferného klíče první číslice = řádek, druhá = slovo, třetí = písmeno (Ch počítej jako c a h).

243 332 427 536 1110

„Nejrychlejší z mých psů dostihl pytláka a ošklivě se mu zakousl do nohy. Ten ho praštil klackem a prchal dál. Na své psy jsem byl opravdu háklivý. Tím víc jsem chtěl pytláka dostihnout.“

8 Zahrádkářská osada

Než se dostaneš k dalšímu stanovišti, vyjdeš na silnici po několika schodech. Zase to stejné číslo, které připomíná, kolik psů se dál hnalo za nešťastným pytlákem. Připomínkou toho dne je datum, které je v názvu této zahrádkářské osady.

Jaký svátek se na tento den slaví? Napiš jeho zkratku.

„Nebýt toho, že se musí po cestě překročit další přítok Porubky, už bychom pytláka dostihli. Moji psi ale na chvíli ztratili stopu a tak měl pytlák náskok.“

9 Výběh pro psy

Náš pytlák nutně potřeboval odpočinek a našel ho právě zde. To se mu stalo osudné. Psi ho dostihli a než je doběhl i myslivec, pytláka ošklivě pokousali. Dokonce mu ukousli…. Co? To zjistíš vyluštěním dalšího rébusu.

Zjisti slovo z trojciferného klíče první číslice = číslo zákazu, druhá = slovo v zákazu, třetí = písmeno (Ch počítej jako jedno písmeno).

336 169 412 621 711 252 161 533

„Moji psi pytlákovi ublížili tak moc, že se další měsíc nemohl starat o svou, už tak chudou, rodinu. Nebýt dobrých lidí z okolí, všichni by umřeli hlady. Já ho chtěl udat úřadům, ale moje žena mě uprosila. Víc jsem ale nepomohl, a proto moje duše nemůže dojít klidu. Cítím, že musím najít místo, kde bych všechny ty chudáky nakrmil, tam najdu odpuštění.“

10 iGlobus

iGlobus je to pravé místo pro nákup. Tam by býval mohl myslivec nakoupit a odčinit tak svůj hřích, spáchaný na chudém pytlákovi. Tvým úkolem je zaklepat a prokázat, že právě procházíš trasu k záchraně duše hlibočského myslivce např. ukázáním stažené trasy, podle které jdeš. Pokud je zavřeno, zkus zavolat na telefonní číslo 596 988 711 a obsluha ti přijde otevřít.

Zde získáš první část tvé odměny. Symbolicky dostaneš malou sladkost, abys zahnal hlad z cesty.

„Tady mohu nakoupit vše potřebné pro pytlákovu hladovou rodinu. Odčiním tak svůj hřích a moje duše najde klid.“

11

Géčko a konec tvé cesty.

„Děkuji Ti statečný zachránce, moje duše může dojít klidu. Kdybych i já měl tolik odvahy a soucitu jako ty, určitě bych tu tolik let nemusel bloudit.“

Teď musíš jen přijít na správné místo, kde tě ocení za tvoji pomoc. Ze zadní strany centra je personální vstup. Tam je ostraha Géčka, vždy ve střehu, připravena ohodnotit tvůj statečný čin! Po kontrole splněných úkolů budeš odměněn!


Nákupní centrum Géčko

Spojovací 396
725 27  Ostrava – Plesná
E: ncgeckoostrava@reflecta.cz